MEDLEM

Niklas Herne

Delägare, Bjärehäll Herne & Partners AB

Fick passionen för siffror redan med ”fadersmjölken”…. 
Med nu snart 30 års erfarenhet som ”professionell siffernörd” (revisor/ekonomisk konsult i framförallt mindre och medelstora ägarledda företag och i allsköns konstellationer) så kan jag konstatera att passionen för siffror sannerligen inte växt sig mindre med åren. 

Med erfarenhet kommer också kunskap, lugn, mod och rättframhet; vilket kommer väl till pass som delägare i vår lilla växande verksamhet; Bjärehäll Herne & Partners AB. 

Vill du veta mer om företag och företagande så kontakta mig enligt nedan så tar vi en lunch tillsammans! 

LinkedIn
Hemsida

Kontakta mig

Boka Inspirationslunch med mig!
Jag finns i Halmstad