MEDLEM

Peter Mårtenson

Ägare och VD, Consult MENA

Jag har 32 års erfarenhet av internationell försäljning och marknadsföring, affärsstrategi, verksamhets-, affärs- och produktutveckling som ansvarig för exportverksamheten hos lokala tillverkningsföretag i Österrike och Australien. Etablerade och drev ett dotterbolag i Dubai (Mellan Östern) för en världsledande internationell Österrikisk koncern. 

Älskar att hjälpa företag med internationalisering, verksamhets- och affärsutveckling, styrelseuppdrag, tillfällig anställning m.m., där jag får tillfälle att ge av mina breda och stora internationella erfarenheter. 

- Är regelbunden panelmedlem i näringslivsorganisationen Connect Väst, Göteborgs och Halmstads Språngbräda och Accelerator program. 

- Utnämnd till Sydsvenska Handelskammarens officiella samarbetspartner för Mellan Östern. 

- Agerar som mentor hos ALMI Företagspartner, Halmstad. 

- Bistår Halmstads Näringslivs AB med rådgivning vid utländska etableringsförfrågningar. 

- Stor erfarenhet av att vara aktiv i olika multikulturella omgivningar. 

- Språk: Svenska, Engelska, Tyska (alla tre flytande både muntligt och skriftligt, inklusive affärskorrespondens)

Hemsida
Linkedin Profil

Kontakta mig

Boka Share-lunch med mig!
Jag finns i Halmstad