Led, inspireras och dela

______________________________________________
 

Om oss

Som entreprenör tar du risker, driver igenom svåra beslut och förväntas stå längst fram. Det är därför extra viktigt med ett starkt nätverk
utanför företaget.

Koncept

Nätverkets koncept handlar om att dela erfarenheter, inspirera och stötta varandra i entreprenörskapet.
Tillsammans har vi nätverksträffar, gör studiebesök och åker på resor.

Medlem

Våra medlemmar är aktiva ägare och ledare inom sina bolag. 
Nätverket är baserat i Halmstad med medlemmar inom en mängd olika branscher. Välkommen!