Konceptet

– Inspire –

Här träffas medlemmar och gäster för en gemensam lunch. Varje lunch har ett tema som berör entreprenörskap och företagande, där någon håller ett kort föredrag som sedan diskuteras vidare under lunchen.

– Experience –

Få nya intryck och upplevelser. Det kan vara ett studiebesök hos ett företag där vi ofta träffar ägare
eller vd som guidar om sin verksamhet. Allt från halvdagar till utlandsresor med övernattning.

– Share –

Du har som medlem i nätverket förmånen att kunna ta del av all den kunskap och erfarenhet som finns hos medlemmarna. Bjud en medlem som du vill bli inspirerad av på lunch. Inför träffen bestämmer ni ett
tema som lunchsamtalet kretsar kring. Den som tar initiativ till lunchen betalar notan.