Kalender

Inspire-lunch

Lunch med föredragshållare. Intresserad av nätverket och vill delta på en lunch? Kontakta en medlem.

Träffar 2023;

Tema; Ansvar för Halmstad
med Stefan Pålsson Kommunstyrelsen nya ordförande
Fredag 17 februari, kl. 12.00 - 13.30
Plats: Franz, Hotel Mårtensson

Tema; Mingellunch
Fredag 24 mars, kl. 12.00 - 13.30
Plats: Franz, Hotel Mårtensson

Tema; Ungt företagande (UF) med Ida Thorén
Fredag 14 april, kl. 12.00 - 13:30
Plats:  Franz, Hotel MårtenssonTema; Att jobba utomlands med Peter Mårtenson
Fredag 25 augusti, kl. 12.00 - 13.30
Plats: Franz, Hotel Mårtensson

Tema;  Att jobba utomlands II med Mandana Karim
Fredag 20 oktober, kl. 12:00 - 13:30
Plats: Franz, Hotel Mårtensson

Experience

Studiebesök och resor 2023;

Studiebesök 
Torsdag 2 mars kl. 15.00
Plats:  Återkommer
AW - Zigges
 

Studiebesök 
Torsdag 10 maj kl. 15.00 - 17.00
Plats: Remeda AB
AW - Gretas Tak


Studiebesök
Torsdag 21 september kl. 15.00 
Plats:  Återkommer
 

Studiebesök
Torsdag 16 november kl. 15.00 
Plats: Delta of Sweden 
AW - A little party


Årsavslutning
Torsdag den 7 december kl. 18.00 - 

Plats: Återkommer


Resa till Tel Aviv
Lever fortfarande - återkommer med datum