MEDLEM

Per Alvestig

Ägare, Universal Holding AB

Jag är ingenjör och Yrkesofficer (Flygvapnet) i grunden, men sedan har karriär och arbetsliv i ledande roller gjort att jag fått en annan inriktning i dagsläget är mina kompetenser: 
Företagsledning 
Effektivisering, av bolag, organisationer, ex. en tillverkningsprocess etc. 
Förändringsarbete 
Verksamhetsutveckling 
Leverantörsutveckling 
Interimsuppdrag, senast hade jag ett uppdrag inom Consolis (prefabricerad betong) med att standardisera deras produkter och tillverkning. Jag hade igen tidigare erfarenhet av betong, men jag tillförde ett annat kunnande och jag sätter mig snabbt in i deras produkt och produktion. 
Integration, då främst av bolag som skall gå samman av en eller annan anledning, givetvis även applicerbart på andra verksamheter. 
Språk, engelska och tyska 
Praktisk Ekonomi, kassaflöde, resultatförbättring etc. 
  
Sammanfattning av mitt CV: 
Jag har nu mer än 25 års erfarenhet av ledarroller inom olika industribranscher. Jag har verkat bland annat som VD, utvecklingschef, chef för Operations samt projektledare, i såväl stora multinationella organisationer som mindre egenägda företag. 
Jag har arbetet med såväl kunder som leverantörer från många länder och även bott utomlands, i Tyskland, under ett par års tid. Då var jag projektledare inom fordonsindustrin, Opel. 
Jag har arbetat mycket med verksamhetsutveckling inklusive verksamhetsledningssystem och certifiering av företag mot aktuell standard. 
Ytterligare erfarenheter i arbetslivet är att ha lett och deltagit i ett flertal företagsköp med efterföljande integrationsprocesser, effektiviseringsprocesser och även avyttring. 

Jag berättar gärna mer över en lunch. 

LinkedIn

Kontakta mig

Boka Inspirationslunch med mig!
Jag finns i Halmstad