MEDLEM

Peter Mårtenson

Ägare och VD, Consult MENA

Consult MENA startades i november 2011, då jag återvände till Sverige efter 32 år utomlands innehavande olika ledande chefspositioner (Export Manager, General Manager – Sales & Marketing, Managing Partner) hos lokala företag i Österrike, Australien och Förenade Arab Emiraten.
 
Driver konsultverksamhet inom affärsutveckling, med huvudpunkt på internationalisering, marknadsföring, strategi-, affärs- och produktutveckling. Samt bolagsstyrning, styrelseuppdrag, tillfällig anställning m.m. 

  • Är konsult i Region Hallands Timbanken projekt – Affärsområden 3 (Sälj/Marknad) och 5 (Produktutveckling, Internationalisering, Patent mm).
  •  Agerar som mentor hos ALMI Företagspartner, Halmstad. 
  •  Är regelbunden panelmedlem i näringslivsorganisationen Connect Väst, Göteborgs och Hallands Språngbräda och Accelerator program. 
  •  Bistår Halmstad Kommuns Tillväxtavdelning  med rådgivning vid utländska etableringsförfrågningar.
  •  Stor erfarenhet av att vara aktiv i olika multikulturella omgivningar. 
  •  Språk: Svenska, Engelska, Tyska (alla tre flytande både muntligt och skriftligt, inklusive affärskorrespondens)

 
Länkar:
Hemsida
LinkedIn
Timbanken
ALMI
Connect Väst
Halmstad Kommuns Tillväxtavdelning

Kontakta mig

Boka Inspirationslunch med mig!
Jag finns i Halmstad